14 Şubat 2017

AutoCAD Civil 3D'de Dilim Dönüşümü

Alttaki örnek AutoCAD Civil 3D çiziminde koordinat sistemi ITRF96-27-3 olarak tanımlanmış durumda ve Bing harita altlığı görüntülenmektedir. Hedeflenen aynı çizimi ITRF96 3 derecelik dilimden ITRF96 6 derecelik dilime dönüştürmek ve ITRF96-35-6 olarak yine Bing harita altlığında aynı yerleşime getirebilmektir.

Eğer henüz tanımlamamış iseniz AutoCAD Civil 3D'de ITRF96-Zone 27-Datum 3 koordinat sistemini tanımlamak için AutoCAD Civil 3D'de Koordinat Sistemi Tanımlama başlıklı teknik dokümanımdan faydalanabilirsiniz.

Çizimin ITRF96-35-6 lık yerleşimini elde etmek için izlemeniz gereken adımlar alttadır:

1- Boş bir çizim açın ve komut satırında ADEDRAWINGS yazıp Enter tuşuna basın. Açılan Define/Modify Drawing Set penceresinde Attach butonuna basın. Select Drawings to Attach penceresi görüntülenecektir. Üstte Look in kısmında ITRF96-27-3 isimli koordinat sisteminin atanmış olduğu elinizdeki mevcut çiziminizin yerini bulup Add butonuna basarak alttaki listeye eklenmesini sağlayın. OK butonuna basın.Define/Modify Drawing Set penceresinde eklemiş olduğunuz çizimin ismi gözükecektir. OK butonuna basın.

2- Boş çiziminize ITRF96-35-6 koordinat sistemini atamak için komut satırında ADESETCRDSYS yazıp Enter tuşuna basın. Açılan Assign Global Coordinate System penceresinin Current Drawing bölümünde boş çizimin koordinat sistemini belirtmeli, Source Drawings bölümünde ise önce kaynak olarak kullanacağınız elinizdeki mevcut çizimi eklemeli ve sonra koordinat sistemini seçmelisiniz.

Boş çizimin koordinat sistemini belirtmek için Current Drawing bölümündeki sağ üstte yer alan Select Coordinate System butonuna basın. Coordinate System Library penceresi açılacaktır. Search kımına Turkey yazıp listeden ITRF96-35-6'ya karşılık gelen ve AutoCAD Civil 3D'deki tanımlı koordinatlı sistemleri arasında yer alan UTM-WGS 1984 datum, Zone 35 North, Meter; Cent. Meridian 27d E isimli koordinat sistemini bulup seçin ve alttaki Select butonuna basın.Source Drawings bölümündeki Select Drawings butonuna basın ve açılan Select Drawings to Assign Coordinate System penceresinde kaynak olarak kullanacağınız mevcut çiziminizin ismini seçip Add butonuna basarak alttaki listeye eklenmesini sağlayın. OK butonuna basın.
Mevcut çizimin koordinat sistemini belirtmek için Source Drawings bölümündeki Select Coordinate System butonuna basın. Açılan Coordinate System Library penceresinin Search kımına Turkey yazıp listeden ITRF96-27-3 isimli koordinat sistemini bulup seçin. Alttaki Select butonuna basın.

Assign Global Coordinate System penceresinde yaptığınız seçimler gözükecektir. OK butonuna basın.

3- Komut satırında ADEQUERY yazıp Enter butonuna basın. Location Condition penceresinde Query kısmında Location butonuna basın. All seçeneğini seçili bırakıp OK butonu ile tekrar Location Condition penceresine dönün. Query Mode kısmında Draw seçeneğini seçin ve Execute Query butonuna basarak komutu sonlandırın.4- Zoom Extents yaparak çizimin gözükmesini sağlayın. Bing harita altlığını da görüntüleyin. Çizim hedeflenen UTM-WGS 1984 datum, Zone 35 North, Meter; Cent. Meridian 27d E isimli koordinat sisteminde iken doğru yerleşimde gözükecektir.


AutoCAD Civil 3D'de Koordinat Sistemi Tanımlama

AutoCAD Civil 3D'de yer alan Map 3D işlevlerini kullanarak yeni bir koordinat sistemi tanımlayabilirsiniz. Altta "ITRF96 Zone 27 Datum 3" sistemini tanımlamak için gerekli adımlar yer alıyor. Bu örnek diğer sistemleri tanımlamanızda referans olacaktır.

1- Civil 3D'de Planning and Analysis arayüzünü aktif hale getirin ve Map Setup sekmesinin Coordinate System panelindeki Create Coordinate System Definition komutunu çalıştırın.

Not: Arayüz değişikliği yapmadan bu komutu çalıştırmak için komut satırında MAPCSCREATE yazıp Enter tuşuna basabilirsiniz.
2- Açılan Create Coordinate System penceresinde Start with a coordinate system seçeneğini seçip sağ alt kısımda yer alan Next butonuna basın.


3- Create a new coordinate system altında Projected seçeneği seçili iken Next butonuna basın.
4- Kod bilgisi olarak ITRF96_27_3 ismini girin. Alttaki Description ve Source kısmında da açıklama bilgisini ITRF96_27_3 olarak girin.


Available categories kısmında listelenen seçenekler arasından Turkey seçeneğini bulun ve Add butonuna basın. Sonra hemen alt tarafındaki Reference To kısmında Non-geodetic seçeneğini seçin.Select butonuna basın ve açılan Coordinate System Library penceresinde Search satırına grs yazın. Listeden GRS1980 seçeneğini seçin ve alt kısımdaki Select butonuna basın.Next butonuna basarak bir sonraki aşamaya geçin.

5- Projection kısmında Transverse Mercator seçeneğini seçin. Central meridian değerini 27 olarak, False Easting değerini 500000 olarak girin ve Next butonuna basın.

6- Minimum longitude değerini 25.25 olaraki Maximum longitude değerini 29.75 olarak, Maximum latitude değerini ise 90 olarak girin. Next butonuna basın.


7- Girmiş olduğunuz bilgileri gözden geçirdikten sonra Finish butonuna basın.

Planning and Analysis arayüzüne geçiş yapmış iseniz Create Coordinate System Definition komutunu sonlandırdıktan sonra tekrar Civil 3D arayüzüne geçiş yapabilirsiniz.Çizim ayarlarında Zone olarak Turkey seçeneğini seçtiğiniz zaman tanımladığınız yeni koordinat sistemi listede gözükecektir.Bu dokümanı hazırlamamda katkıda bulunan Sayın Gökhan Ergül'e teşekkür ederim...

27 Aralık 2016

Renklendirilmiş Arazi Modelini 3-Boyutlu Görüntüleme

Alttaki adımları izleyerek renklendirilmiş arazi modelini 3-Boyutlu görüntüleyebilirsiniz:

Arazi modeli stilinin ayarlarına gidip "Display" sekmesini aktif hale getirin. Önce "Plan" sonra "Model" bakışı için sadece "Elevations" bileşeni görünür yapın. Diğer arazi bileşenleri kapalı olmalı.Yine arazi modelinin stil ayarlarındaki "Analysis" sekmesine geçin. "Elevations" kısmındaki "Range Color Scheme" bölümünden tonlama seçeneğini belirleyin. "Display Type" için "3D Faces" seçeneğini seçin. "Elevations Display Mode" için "Use Surface Elevation" seçili olmalı.

Sonra arazi modelinin özelliklerine gidin ve yükseklik analizi uygulamak için "Analysis" sekmesini aktif hale getirin. "Analysis Type" kısmında "Elevations" seçeneğini seçip "Number of Ranges" kısmında istediğiniz renklendirme sayısını girin. "Run Analysis" butonuna basıp analizi çalıştırın. Listenen kot aralıklarına ve renklerine müdahale edebilirsiniz. "Information" sekmesine geçip üstte stil ayarlarını yapmış olduğunuz stilin seçili olduğunu tekrar kontrol edin.

Arazi modelini ister çizim alanında ister "Object Viewer" ile 3-Boyutlu görüntülediğinizde alttaki gibi renklendirilmiş olarak gözükecektir.


29 Temmuz 2015

Arazi Modelinden AutoCAD Solid Nesnesi Oluşturma

Civil 3D'nin 2016 versiyonunda arazi modelinden AutoCAD Solid nesnesi oluşturulabilir. Bunun için çizimde arazi modeli seçili iken Surface Tools panelinde Extract From Surface butonunun yanındaki oka basarak Extract Solids From Surface komutunu çalıştırın. AutoCAD Solid nesnesi oluşacaktır.

TIN surface ve TIN volume surface seçilebilir. Solid mevcut çizimde veya belirlenen yeni çizimde oluşturulabilir. MASSPROP komutu ile solid nesnenin ağırlık merkezi, vs. gibi bilgileri elde edilebilir.

6 Nisan 2015

Autodesk Altyapı Tasarımı Atölyesi

Autodesk ürünlerinden Civil 3D ve Infraworks konusunda kullanıcılarımıza yönelik yapacağımız 1 günlük workshop çalışmamızda sizleri de aramızda görmekten mutlu olacağız. Aşağıda bu konudaki duyurumuz vardır. Kısıtlı sayıda yer olduğu için katılım konusunda bilgi verilmesini rica ediyoruz.

Atölye çalışmaları uygulamalı olacaktır. Katılımcılardan kendi bilgisayarları ile gelmeleri beklenmektedir.

Bilgisayarlarında yüklü olması gereken yazılımlar AutoCAD Civil 3D ve Infraworks yazılımlarıdır. Yazılımların 30 günlük deneme sürümünü aşağıdaki adreslerden yükleyebilirsiniz:

Bilgisayarlar için gerekli sistem gereksinimine alttaki adresten bakabilirsiniz: